κουφωματάς σταυρούπολη θεσσαλονικη

Ακολουθήστε μας

Τηλέφωνo

(+30)2311 826 308

Email

info@koufomatas.gr

Σταυρούπολη - 56430

Εγκατάσταση Κουφωμάτων: Πως γίνεται σωστά (7 tips)

Η μεταφορά των κουφωμάτων και η εργασία στην οικοδομή πρέπει να συνοδεύεται από τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας με βάση τίς διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 “Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ” (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). Η μεταφορά των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται με ασφάλεια τόσο των εργαζομένων, όσο και του προϊόντος σε ειδικές μεταλλικές θήκες με προστατευτικά υλικά ανά κούφωμα και δεμένα με τρόπο ασφαλή.
Η εναπόθεση και η πιθανή προσωρινή αποθήκευση των κουφωμάτων στο εργοτάξιο πρέπει να γίνει επίσης με ασφαλή τρόπο, προστατεύοντας τόσο το κούφωμα όσο και τους παρευρισκόμενους στο χώρο.

Μάθετε όλα τα βήματα για σωστή εγκατάσταση κουφωμάτων από τους ειδικούς!

Εγκατάσταση Κουφωμάτων: Πως γίνεται σωστά (7 tips)

7 tips για σωστή Εγκατάσταση Κουφωμάτων

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει:

 1. Καθαρισμός περιμετρικά του λαμπά από υπολείμματα υλικών.
 2. Έλεγχος των μέτρων του κουφώματος σε σχέση με τα όμορα δομικά στοιχεία (απαιτούμενα κενά).
 3. Έλεγχος ύπαρξης των απαιτούμενων υλικών για την εγκατάσταση.

Ανοχές στην εγκατάσταση – Μέτρα κατασκευής

Η διαφορά της θερμοκρασίας και οι μετακινήσεις των δομικών στοιχείων του κτιρίου, απαιτούν συγκεκριμένες ανοχές μεταξύ του κουφώματος και των όμορων δομικών στοιχείων.

Αλφάδιασμα – Τακάρισμα Κουφώματος

Το αλφάδιασμα της κάσας προς τους τρεις άξονες λειτουργίας του κουφώματος, οριζόντιο – κάθετο εσωτερικά – κάθετο μέσα έξω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σφράγιση κατά το κλείσιμο και τη λειτουργικότητα του κουφώματος.
Το τακάρισμα εκτός από τα σωστά επίπεδα, προσφέρει και τα ανάλογα κενά μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας ή πατώματος για να εφαρμοστούν τα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά.

Στερεοποίηση του κουφώματος
Στερεοποίηση του κουφώματος

Στερέωση Κουφώματος

Η στερέωση του κουφώματος απορροφά όλες τις δυνάμεις που ενεργούν σε αυτό και οι οποίες είναι:

 1. Ίδιον βάρος
 2. Αέρας
 3. Η στερέωση του κουφώματος γίνεται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις:
  • Στερέωση του κουφώματος απευθείας στο όμορο δομικό στοιχείο (π.χ. τοιχοποιία)
  • Στερέωση στην προμόνωση – Στεγάνωση Κουφώματος
Βίδα για στερέωση κουφώματος
Βίδα για στερέωση κουφώματος

Μόνωση – Στεγάνωση Κουφώματος

Η ελλιπής ή κακή μόνωση & στεγάνωση περιμετρικά της κάσας, δημιουργεί θερµογέφυρα με συνέπεια την εμφάνιση υδρατμών η οποία σε βάθος χρόνου υποβαθμίζει την ποιότητα τόσο των όμορων δομικών στοιχείων, όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ο στόχος είναι να επέμβουμε σε τρεις ζώνες, δηλαδή μέσα, έξω και στον άξονα του κουφώματος, με τα αντίστοιχα κατάλληλα υλικά. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι για να γίνει σωστά η διαδικασία της μόνωσης προτείνεται να υπάρχει πρόσβαση στις τρεις αυτές ζώνες, με πρώτη αυτή μεταξύ κουφώματος και όμορου δομικού στοιχείου.  Όταν έχουμε χωνευτό συρόμενο κούφωμα θα πρέπει να μονώσουμε επιμελώς το εσωτερικό αρμοκάλυπτρο από την πλευρά του κενού.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες υλικών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές και με διαφορετικές χημικές και μηχανικές ιδιότητες:

 • Υλικά για στεγάνωση
 • Επιλογή των κατάλληλων υλικών
Εφαρμογή αφρού περιμετρικά του κουφώματος
Εφαρμογή αφρού περιμετρικά του κουφώματος
Εφαρμογή σιλικόνης στο κάτω μέρος
Εφαρμογή σιλικόνης στο κάτω μέρος

Επιλογή των κατάλληλων υλικών

Ο υλοποιών την εγκατάσταση επιλέγει τα κατάλληλα υλικά (μονωτικά και στεγανωτικά) σύμφωνα με τα αποτελέσματα που επιθυμεί να πετύχει, τα οποία θα πρέπει να είναι εφάμιλλα με αυτά των δοκιμών τύπου του κουφώματος που πρόκειται να εγκαταστήσει.

Στεγανωτικά υλικά

Τα στεγανωτικά υλικά εμποδίζουν τον αέρα και το νερό να μετακινείται μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής ζώνης. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τέτοιων υλικών:

 1. Αυτοδιογκούμενες ταινίες
 2. Φιλμ (Films)
 3. Ρευστά στεγανωτικά
Μονωτικά υλικά – Αφροί

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η χρήση του αφρού σκοπό έχει να μονώσει το κούφωμα και όχι να το στερεώσει στα όμορα δομικά στοιχεία. Η επιλογή του αφρού εξαρτάται από:

 1. Την ελαστικότητα
 2. Το χρόνο εκτόνωσης

Παράδοση – Επίδειξη καλής λειτουργίας

Με το πέρας των εργασιών ο υλοποιών την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος για την επίδειξη του σωστού τρόπου λειτουργίας του κουφώματος στον καταναλωτή. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για τον τρόπο συντήρησης, τον καθαρισμό και την προστασία των κουφωμάτων από τρίτους παράγοντες.

Ενδιαφέρεστε για εγκατάσταση κουφωμάτων;

Ακολουθήστε μας για περισσότερα tips

Scroll to Top